0 TUOTETTA
 

Laattojen tekniset ominaisuudet

Laatoituskäsitteitä

Keraaminen laatta on savesta lisäainein tai ilman lisäaineita valmistettu ja poltettu laatta.

Kuivapuristelaatta on kuivahkosta jauheesta puristettu keraaminen laatta.

Märkäpuristelaatta (suulakepuriste) on plastisesta massasta suukappaleen läpi puristettu keraaminen laatta.

Kaakelilaatta  on  kuivapuristettu, huokoinen ja lasitettu keraaminen seinälaatta.

Klinkkerilaatta on kuiva- tai märkäpuristettu, lasitettu tai lasittamaton keraaminen laatta.

Mosaiikkilaatta on kooltaan korkeintaan 70x70 mm kaakeli- tai klinkkerilaatta.

Sintrattu laatta on poltettu kuivatuksen jälkeen sulamispisteeseen saakka.

Porcellanato on joko kuiva- tai märkäpuristettu, sintrattu laatta. Tuote on teknisiltä ominaisuuksiltaan keramiikan huippuluokkaa.


Raaka-aine

Keraamisten laattojen raaka-aineita ovat savi, kvartsi ja maasälpä. Lisäksi laattojen valmistuksessa voidaan käyttää mm. talkkia, wollastoniittia, kalsiittia ja dolomiittia.  Raaka-aineita, seossuhteita ja polttotapaa vaihtelemalla keraamisille laatoille saadaan erilaisia ominaisuuksia.

Lasitus

Laattatyypistä riippuen laatta-aihio voidaan polttaa kuivatuksen jälkeen, lasittaa ja polttaa toisen kerran (double firing). Laatta-aihio voidaan kuivauksen jälkeen lasittaa ja sen jälkeen laatta poltetaan yhden ainoan kerran (single firing).

Lasitusta käytetään varsinkin huokoisissa laatoissa suojaamaan niitä kemiallisilta rasituksilta ja parantamaan laattojen kestävyyttä. Kaakelilaattojen pinta on aina lasitettu.

Lasitus tapahtuu lasituslinjalla joko ruiskuttamalla, lasitekalvolla tai vastaavalla menetelmällä. Poltettaessa lasitus sulaa ja muodostaa tiiviin, sileän pinnan.

Lasitus voi olla värillinen tai väritön, kiiltävä tai himmeä. Lasitustavasta riippuen lopputuloksesta tulee yksivärinen tai kirjava.
 

Poltto

Laatat poltetaan pitkissä uuneissa. Lämpötilaa nostetaan alussa, keskellä se on korkeimmillaan ja laskee kohti uunin loppupäätä.

Klinkkerilaattojen valmistuksessa käytettävä massa on hienojakoista, joten tuotteille saadaan sileä, tasainen pinta. Alhaisen vesipitoisuuden takia laatat kutistuvat vain vähän polton yhteydessä, ja niiden mittatarkkuus on sen vuoksi hyvä.

Polton lämpötila ja polttoaika riippuvat laattatyypistä ja raaka-aineista. Kaakeli (BIII) poltetaan alhaisemmassa lämpötilassa ja esimerkiksi porcellanato-laatta (Bla) korkeammassa lämpötilassa, jolloin raaka-aineet sintraantuvat täysin.

Laattojen luokittelu

A= MÄRKÄPURISTETUT LAATAT

B= KUIVAPURISTETUT LAATAT


Aiemmin oli myös C (valetut laatat ja tiililaatat)      

Märkäpuristetut laatat = A
Suurin ero kuivapuristettuihin laattoihin nähden on mittatarkkuus. Mittapoikkeamaksi sallitaan +/- 1,25 % sivun mitasta.
Valmistuksessa massa puristetaan suulakkeen läpi haluttuun muotoon ja leikataan määrämittaiseksi laatoiksi. Julkisivuklinkkerit ja uima-allaslaatat ovat monesti märkäpuristettuja laattoja.

Kuivapuristelaatat = B
Kuivapuristetut laatat valmistetaan puristamalla jauhemainen, kosteuspitoisuudeltaan 6-7 prosenttinen massa suurella paineella laatoiksi. Puristuksen jälkeen laatat kuivataan ja poltetaan. Kuivapuristettujen laattojen sallittu mittapoikkeama on +/- 0,5 % sivun mitasta.

Märkäpuristelaatat    Vedenimuprosentti    Kuivapuristelaatat:
AIa        < 0,5 %        BIa
AIb        0,5 – 3 %        BIb
AIIa        3 – 6 %        BIIa
AIIb        6 – 10 %        BIIb
AIII        > 10 %        BIII

Periaatteessa samat arvot korreloivat molemmissa puristeluokissa.
Yllä esitellään yleisemmän, eli kuivapuristelaatan vedenimuprosentit ja niiden vaikutukset laatan teknisiin ominaisuuksiin.

Ryhmä BIa – Porcellanatolaatat, täysin sintraantuneet laatat

Laatta on sitä tiiviimpi ja säänkestävämpi mitä sintraantuneempi se on. Täysin sintraantuneelle laatalle (fully vitrified/porcellanatolaatalle) ei ole käyttörajoituksia ja tuote soveltuu erityisen hyvin kovaa käyttöä vaativiin tiloihin. Laattoja valmistetaan naturaalipintaisina ja lasitettuina. Lasittamattomien laattojen pinnankovuus ilmoitetaan syväkulutustestillä (ns. abraasiotesti) ja lasitettujen tuotteiden pinnankovuus PEI –arvolla (laikkakoe – kulutustesti, jonka loppumääre ilmoittaa PEI –luokituksen). Laattojen vedenimukyky on alle 0,5 % eli hyvin pieni. Laatat ovat erittäin kovia ja niiden työstämiseen käytetään tarkoitukseen soveltuvia työkalua. Osa laatoista on reunahiottu (rektifioitu) tai leikattu mittaan. Rektifiointi mahdollistaa laatoituksen tekemisen normaalia kapeammalla, jopa 2-3 mm:n saumalla.


Ryhmä BIb, BIIa ja BIIb – Kuivapuristetut klinkkerilaatat

Kuivapuristettuja, pienen vedenimukyvyn omaavia lattialaattoja kutsutaan tavallisesti klinkkereiksi.

Kuivapuristettuja, sintrattuja klinkkerilaattoja käytetään seinä- ja lattialaattoina sekä sisä- että ulkotilojen (EI BIIa, BIIb) laatoituksiin. Laatat ovat lasittamattomia tai lasitettuja.
Lasittamattomat lattialaatat ovat sileitä, nastapintaisia tai struktuuripintaisia. Niitä tulee käyttää kohteissa, joissa liukastumisvaara on ilmeinen. Lattialaattoja, samoin kuin seinälaattoja on saatavana sekä himmeä- että kiiltävälasitteisina. Lasitettuja liukuestepintaisia laattoja voidaan käyttää ulkotiloissa tai märkätilojen lattioissa.

Uima-altaiden ja ulkotilojen laatoittamiseen käytettävien laattojen vedenimukyky saa olla enintään 1 %.


Ryhmä BIII – Kaakelilaatat


Kaakelilaatat poltetaan sintraantumisen alkuun saakka. Kaakelilaattojen vedenimukyky on yli 10 % (Jos vedenimuprosentti on yli 20 %, valmistajan on ilmoitettava siitä erikseen).
Laattoja käytetään asuin-, majoitus- ja vastaavien rakennusten kuivien tilojen ja märkätilojen seinien laatoittamiseen. Laatat eivät sovellu ulkotiloihin, pakaste- ja kylmähuoneisiin eivätkä yleisiin märkätiloihin. Kylpylöissä, uimahalleissa ja yleisissä saunoissa käytetään porcellanato- tai klinkkerilaattoja.
 

PEI-luokat

Lasitetut keraamiset laatat jaotellaan virallisesti viiteen ryhmään kulutuskestävyyden mukaan (Standardi SFS-EN 154).

PEI 1 : Lattiat hyvin kevyeen kulutukseen

Pei 1-luokan laattoja voidaan käyttää normaalissa perhekäytössä olevien asuntojen kylpyhuoneissa, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja vastaavissa tiloissa joissa ei kävellä kengillä.

PEI 2 : Lattiat kevyeen kulutukseen

Pei 2-luokan laattoja voidaan käyttää perhekäytössä olevissa WC-tiloissa, pesuhuoneissa, saunoissa, takkahuoneissa tai vastaavissa tiloissa. Tämän luokan laattoja ei kuitenkaan pidä käyttää keittiöissä, eteisissä, portaissa tai terasseissa.

PEI 3 : Lattiat kaikkiin yksityiskoteihin

Pei 3-luokan laattoja voidaan käyttää kengillä kuljettavissa tiloissa. Näitä tiloja ovat esimerkiksi kaikki asuintilat, hotellihuoneet ja terassit.

PEI 4 : Lattiat kovahkoon kulutukseen

Pei 4-luokan laattoja voidaan käyttää tiloissa, joissa on melko raskas kulutus. Näitä tiloja ovat mm. liiketilat, koulut ja hotellit.

PEI 5 : Lattiat kovaan kulutukseen

Pei 5-luokan laattoja voidaan käyttää raskaan kulutuksen tiloissa. Näitä ovat mm. teollisuustilat ja huoltoasemat.

MOHS-luokat

Lasittamattomien laattojen kulutuskestävyyttä mitataan mohs-asteikolla. Samaa asteikkoa käytetään mineraalien kovuuksien mittaamiseen. Asteikkoon kuuluu kymmenen helposti tunnistettavaa mineraalia, jotka on luokiteltu 1-10 asteikolla. Asteikon edellinen mineraali naarmuttaa sitä asteikolla alempana olevaa seuraavaa materiaalia.

Mineraali Kovuus Kuvaus
Timantti 10 Kidesärmä leikkaa lasia
Korundi 9 Naarmuttaa helposti kvartsia ja heikosti topaasia
Topaasi 8 Naarmuttaa kvartsia
Kvartsi 7 Naarmuttaa lasia ja maasälpää
Maasälpä 6 Veitsi ei pysty, mutta mineraali naarmuttaa heikosti lasia
Apatiitti 5 Veitsen kärki naarmuttaa heikosti
Fluoriitti 4 Veitsen kärki naarmuttaa
Kalsiitti 3 Veitsen kärki uurtaa helposti
Kipsi 2 Kynsi naarmuttaa
Talkki 1 Kynsi uurtaa helposti

(Lähde: Geologian Tutkimuskeskus)

ABC-luokat

Liukkaudenestoluokitus lasitetuille laatoille (paljas jalka)

Vain harva tuote on testattu ABC-luokituksella. Sitä käytetään pääasiassa uima-allaslaatoitusten kriteereinä, koska kyse on kitkasta paljaalla jalalla.


Lasitetut laatat voidaan jakaa A, B tai C-luokkaan niiden liukkauden mukaan (DIN 51 097). Laattojen liukkauden mittaus tapahtuu koehenkilön seistessä paljain jaloin märillä laatoilla. Koehenkilön alla olevaa laattaa kallistetaan vähitellen. Kun koehenkilö liukastuu, koe päätetään.

Luokka A (12-18°)

Luokan A laattoja voidaan käyttää kuivissa tiloissa, joissa voidaan kävellä paljain jaloin. Tämän ryhmän laattoja voidaan käyttää esimerkiksi pukuhuoneissa ja käytävissä.

Luokka B (18-24°)

Luokan B laattoja voidaan käyttää märkätiloissa, uima-allastiloissa ja käytävissä.

Luokka C (>24°)

Luokan C laattoja käytetään erikoistapauksissa. Tämän luokan laattoja käytetään esimerkiksi uima-altaiden askelmissa ja kaltevissa alueissa sekä lastenaltaissa.

R9-R13

Liukkaudenestoluokitus lasitetuille laatoille (kengät jalassa)

Laatat voidaan jakaa ABC-luokituksen lisäksi karheudeltaan viiteen R-luokkaan.

Laatat jaotellaan niiden aiheuttaman kitkan mukaan. Testaus on suoritettu kävelemällä laatan pinnalla, jolle on levitetty öljyä. Jokainen laattaluokka on tarkoitettu tietylle lattian kaltevuusasteelle. Luokittelun avulla pyritään minimoimaan kaatumisen riski. Tämä jaottelu koskee vain jalkineilla testattuja pintoja. Paljaan jalan jaottelu on kuvattu ABC-jaottelussa.

R9 : Normaali pinta (3º-10º)

Tämän ryhmän laattoja käytetään yleensä työympäristöissä, keittiöissä ja ruokailuhuoneissa.

R10 : Normaali tai karhea pinta (10º-19º)

Ryhmän 10 laattoja käytetään esimerkiksi varastotiloissa

R11 : Karhea pinta (19º-27º)

Keittiöt (max 100 käyttäjää/pvä), pesulat, autopesulat

R12 : Hyvin karhea pinta (27º-35º)

Hyvin karhean pintansa ansioista R12-ryhmän tuotteita voidaan käyttää teollisuustiloissa, suurkeittiöissä (yli 100 käyttäjää/pvä), sairaaloissa ja pikaruokaloissa.

R13 : Äärimmäisen kalteva pinta (>35º)

Kiiltoaste (Kaakelikeskuksen oma luokitus)

Kiiltoaste (Kaakelikeskuksen oma luokitus)

Kaakelikeskus luokittelee keraamiset laatat kiiltoasteen mukaisesti. Laatat luokitellaan joko matta-, himmeä- tai kiiltäväpintaisiin tuotteisiin. Laatan pinnan kiiltoaste ei ole yhteydessä pinnan karkeuteen. Joissakin tapauksissa kiiltäväkin laatta voi olla karheapintainen.  

Värivaihtelu V-arvo

V1:
Laatan värivaihtelua ei ole tai se on vähäistä. Laatan valinta voidaan tehdä yhtä laattaa tarkastelemalla.

V2:
Laatan värivaihtelu on vähäinen. Valinnassa kannattaa tarkastella muutamaa saman erän laattaa.

V3:
Laatan värivaihtelu on merkittävä. Laatan valinnassa kannattaa tarkastella suurta määrää saman erän laattoja.

V4:
Laatan värivaihtelu on äärimmäinen. Laatan valinnassa kannattaa tarkastella suurta joukkoa saman erän laattoja.
Laatan designista riippuen pakkauksessa voi olla esimerkiksi eri värejä. 

Laattojen muita ominaisuuksia

Lujuus

Laatan lujuus on tärkeää pinnoissa, joihin kohdistuu mekaanisia rasituksia, kuten pyörä-, piste- tai viivakuormia, iskuja ja hankausta. Laatan valmistuksessa käytetty tiiviimpi massa tuottaa lujuusominaisuuksiltaan paremman laatan. Valmiin laatoituksen lujuuteen vaikuttavat myös työmenetelmä ja käytetyt kiinnitys- ja saumausaineet.

Laatan lujuusominaisuudet testataan standardin EN ISO 10545-4 mukaan.


Kulutuskestävyys ja laatan kovuus

Laatan kulutuksenkestävyys ja kovuus ovat tärkeitä sen käyttökestävyyden kannalta. Tiiviillä keraamisilla laatoilla on hyvä kulutuksenkestävyys useisiin muihin lattianpäällysteisiin verrattuna. Keraamiseen laattaan ei jää pistekuormituksesta pysyviä painaumia. Kovaan kulutukseen tarkoitettujen laattojen lasitteen kovuuteen ja kestävyyteen naarmuuntumatta kiinnitetään erityistä huomiota.


Lämpöliikkeet

Lämpöliikkeet aiheuttavat laatoitettuun pintaan jännityksiä ja voivat vaikuttaa laatoituksen kestävyyteen. Ne saattavat yhdessä alustan muodonmuutosten kanssa aiheuttaa laattojen irtoamista ja holvaantumista. Ulkopuolisissa verhouksissa auringon säteily voi aiheuttaa lämpörasituksia, jotka otetaan suunnittelussa huomioon. Haittoja voidaan vähentää rakenteellisin keinoin.

Keraamiset laatat kestävät yleensä äkillisiä lämpötilan vaihteluita, joita saattaa esiintyä esimerkiksi julkisivupinnoissa, kylmä- ja pakastehuoneissa sekä lattioissa, joita huuhdellaan vuorotellen kuumalla ja kylmällä vedellä. Testi EN ISO 10545-8.

 
Pakkasenkestävyys

Sintrattujen laattojen säänkestävyys (pakkasenkestävyys) on hyvä. Pakkasenkestävyys perustuu laatan vähäiseen vedenimukykyyn. Testi EN ISO 10545-12.

 
Vedenimukyky

Vedenimukyky ilmoitetaan painoprosentteina. Vedenimukyky on suoraan verrannollinen laatan sintraantumisasteeseen. Mitä sintraantuneempi, sitä tiiviimpi. Testi EN ISO 10545-6 mukaan.

Liukkaus

Lattialaattojen liukkaudella on erityistä merkitystä mm. elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä, sairaaloissa, uima-allastiloissa, pesutiloissa, liikennöityjen ulkotasojen päällysteissä sekä aula- ja eteistiloissa. Laatan liukkausominaisuus otetaan huomioon laattoja valittaessa käytännössä saatujen kokemusten perusteella tai määrittämällä laatan pinnan kitkakerroin.


Sähkönjohtavuus

Sairaaloiden leikkaussaleissa, ATK(TVT)-tiloissa sekä eräissä teollisuuslaitoksissa on kiinnitettävä huomiota pintaverhousten staattisen sähkön maadoittaminen. Sähkönjohtavuuteen vaikuttavat laattojen ominaisuuksien lisäksi kiinnitys- ja saumauslaastin ominaisuudet sekä työtavat. Erityiskohteita varten valmistetaan sähköä johtavia laattoja sekä kiinnitys- ja saumauslaasteja.

 
Hygieenisyys

Keraamiset, varsinkin lasitetut laatat, ovat kovuutensa ja tiiviytensä vuoksi yleensä helposti puhtaanapidettäviä. Niitä voidaan käyttää tiloissa, joissa on korkeat puhtausvaatimukset. Uusia pinnoitteita laatoille ovat esim. titaanioksidi ja titaanidioksidijohdannaiset, jotka tekevät laatoista bakteereja tuhoavia, itsepuhdistuvia ja jopa luovat uv-säteilyn kanssa fotosynteesiä.


Kemiallinen kestävyys

Keraamiset laatat ja lasitus kestävät yleensä tavallisia kotitaloudessa käytettäviä puhdistusaineita vahingoittumatta. Laatoituksen kemialliseen kestävyyteen vaikuttavat myös kiinnitys- ja saumausaineiden kemikaalikestävyys. Testi EN ISO 10545-13.
 

Päästöluokitus

Keraamiset laatat luokitellaan rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. Päästöluokituksesta löytyy lisätietoja internetistä www.rts.fi.

 
Tuotekuva / image type


Laattatyyppi / tile type


Soveltuvuus / suitability


 
Väri / color
 


Sivujen koot
x cm
 
Valitse:
ACIF TAVOLETTA
ACIF TRACCIA
ACR QUEBEC
AKT TILETRIM
ANTICA ANTIB
ANTICA GRIGIO
ANTICA HR
ANTICA INDIA
ANTICA MET
ANTICA ROCK
ANTICA SCHEGGE
ANTICA VINTAGE
APE AGUAS
APE ALYA
APE ARK
APE ARTISAN
APE BALANCE
APE BOORDI
APE BREEZE
APE CALACATTA
APE CELINA
APE CHEVRON
APE CHEYENNE
APE CONCORDE
APE DAMAS
APE DANCE
APE DECOR
APE DIAMOND
APE DOMECQ
APE DORIAN
APE DRACH
APE DUBAI
APE ECO
APE ELISA
APE ETERNIA
APE EXPERIEN
APE FIESTA
APE FLAMENCO
APE FLORIAN
APE FUNNY
APE GEORGIA
APE GLASS
APE GRUNGE
APE GUGGENH
APE HELSINKI
APE ICE
APE INSPIRATION
APE JAWA
APE JAZZ
APE KALAHARY
APE LOUNGE
APE LOUVRE
APE LUCE
APE LUGANO
APE LUNA
APE MALLORCA
APE MARLO
APE MARM
APE MAT
APE MATERIA
APE MELBOURNE
APE MERKY
APE MICHIGANO
APE MONTBLANC
APE MOSAIC
APE MURO
APE NACAR
APE NATURE
APE NORTH
APE OBAMA
APE ONICE
APE ONIX
APE PIEMONTE
APE PIETRA
APE PLANET 1(PLANETAS)
APE PLANET 2 (ESTRELLAS)
APE PLATINO
APE PLITVICE
APE PORC
APE PURITY
APE QUEBEC
APE RAFAELA
APE REKA
APE ROTTERDAM
APE SAN JUAN
APE SANDY
APE SARINA
APE SARKO
APE SEVILLA
APE SOFT
APE SOGNO
APE SOTILE
APE SPUTNIK
APE STAR
APE STARBOORDI
APE STICK
APE TEMPO
APE THASSOS
APE THIS
APE TUSCANY
APE VELVET
APE VIENA
APE VITA
APE WALLABY
APOLLO PLASTER
APOLO AQUA
APOLO BLUR
APOLO FANCY
APOLO HOME
APOLO LUX
APOLO MOSAIC
APOLO ONDA
APOLO SAHARA
APOLO SPOONY
APOLO SPOT
APOLO WHITE
APR ABILENE
APR ACOUSTIC
APR ACTIVE
APR ADOBE
APR ANGEL
APR ANTICA
APR ARTEMISA
APR BABILONIA
APR BLADE
APR CARPET
APR CIVES
APR DARIEN
APR DRAW
APR FELSICO
APR G-STONE
APR IDOLE
APR IPAN
APR KEIMA
APR LATTICE
APR LAYER
APR LIBERTY
APR LOGIC
APR MELIBEA
APR MINE
APR MONTI
APR OKAIDO
APR SINCRO
APR STRIPES
APR TANDIL
APR TEX
APR TICAL
APR TULIA
APR VALIRA
APR WOOD
APR YACARE
APR YUTE
APR ZOE
ARE MATT
ARIS RST
ARMON URANO
ARS BELFORTE
ARS FIORDIM
ARS GEO
ARS PIETRE
ARS STARDUST
ASCOT DIVINA
AVI SERENA
AZ ANETO
AZ CREMA
AZ ETHNIC
AZ GARONA
AZ LAROSSA
AZ LOFT
AZ MEDI
AZ OXIDE
AZ SAGUNTO
AZ SCAVOS
AZ SILK
AZ TAMPICO
AZ TUCAN
BALL CHIPRE
BALL DLT
BALL GRESB
BALL KIOS
BALL LT
BALL STONBRIK
BALL V
BAY BAY
BCR PIETRA
BMS GROUND
BMS GROUND ON DOTS
BOXER ALUGHISA
BOXER CMN04
BOXER METAMAT
BW GL-09001
BW GL-11002
BW GL-2536
BW KA
BW KA-1080
BW KA-122
BW MA-09003
CASE GRUNDE
CDR ABS
CDR CHAKRA
CDR CHIC
CDR SASSI
CDR THESI
CDR TIFFANY
CDR VENEZIA
COLLI MOOD
CRM PROV
CRT ALVOR
CRT APPIA
CRT BRANCO
CRT GARDA
CRT KLIN
CRT LONDON
CRT LORD
CRT METRO
CRT PIETRA
CRT REV
CRT SLATE
CRT XISTUS
DADO AROMA
DADO CROMATICA
DADO D03
DADO IL NOV
DADO LIST
DADO LUCE
DADO MING
DADO NEWS
DADO NF
DADO NV
DADO ROCK
DADO ROSM
DADO SILK
DADO SL
DADO SPRING
DADO SUGAR
DEC COUNTRY
DEC DEVON
DEC FIORE
DEC GLASGOW
DEC GLITTER
DEC IBERO
DEC LIST
DEC STRUTTURA
DEL METALICA
DEL PILLOW
DEL PIZARRA
DEL SURFACE
DOM ABSOLUTE
DOM ANYA
DOM BRANCO
DOM BUXY
DOM BYZANTINE
DOM CONC
DOM CRISTAL
DOM EVOLUTION
DOM GARLAND
DOM ILUSTRE
DOM NEWSTREET
DOM PISANINO
DOM SAN MARCO
DOM TITAN
DOM TREES
DOMUS CIMENTO
DOMUS TERRA
DOT EMP
DOT HELSINKI
DOT JURA
DOT LA PIETRA
DOT LA SPEZIA
DOT LUGANO
DOT OSLO
DOT PIAGGIO
DOT QUADRO
DOT RITA
DOT SAANA
DOT SAINTES
DOT SATIN
DOT SILK
DOT TINA
DOT TRINITY
DOT WHITE
DREAM WHITE
DUNE LONDON
DURA NUVOLA
DYF CANYETA
DYF KYNÄB
EASYKER CUBIC
EASYKER GALLERY
EBRU HELSINKI
EBRU SATEN
EBRU STRIPE
EC 2
EC 30
EC 9X
EC BRICKDESIGN
EC D
EC ECO
EC K
EC KOTTOBRICK
EC LS16
EC LV
EC MAXIMA
EC MILESTONE
EC ML
EC MV
EC NB
EC ON
EC P1
EC P9
EC PK
EC PT
EC R
EC SB
EC SILVER
EC SR
EC STONEBOX
EC Z
EC ZC
EC ZT
EC ZX
ECO COOPER
ECOP LAJA
ECOP LARDILLO
ECOP MONTE PANEL
ECOP VIEJO
EFG CORTON
EFG CREMA
EFG DELFIN
EFG PIERRE
EFG PIETRA
EFG VUOLUKIVI
EGE ASTRA
EGE ATLANTIC
EGE BRILL
EGE CEMENT
EGE CRONOS
EGE DESIRE
EGE DIANA
EGE ESSENCE
EGE EVO
EGE GARDA
EGE GEORGIA
EGE HONG KONG
EGE IINA
EGE JARDIN
EGE JAZZ
EGE KATYA
EGE MATT
EGE MOSA
EGE NAT
EGE OPULENTO
EGE PASTEL
EGE PIETRA
EGE PLAYFUL
EGE RAIN
EGE RAINFOREST
EGE RIVIERA
EGE SAFARI
EGE SARD
EGE SCALA
EGE SPECKLE
EGE VENETZIA
EL MIJA ESTROMBOLI
EL MIJA EVORA
EL MIJA FOBOS
EL MIJA RV Z
EMAC N ESCOCIA
EMAC N-ESCUADRA
EMAC NOVOBISEL
EMAC NOVOCANTO
EMAC NOVOJUNTA
EMAC NOVOLISTEL
EMAC NOVOLISTEL 3
EMAC NOVOLISTEL 3 LISTA
EMAC NOVONIVEL
EMAC NOVONIVEL 3
EMAC NOVOPELDANO
EMAC NOVOSEPARA 5
EMAC NOVOSUELO
EMAUX AG
EMAUX AG26
EMAUX AL
EMAUX LC
ES BAMBOLA
ES BEA-1
ES BEA-2
ES CARIBA
ES COIMBRA
ES DUNE
ES ESPIGA
ES KYNÄB
ES L-3
ES LATTIABOORDI
ES LUCCA
ES LYON
ES MARTA
ES MEDITERRANEO
ES MENORCA
ES MODENA
ES PRAGA
ES T
ES TERRA
ES TREVI
ESP AA ANDREA
ESP AA ARGOS
ESP AA AZORES
ESP AA BLANCO E
ESP AA BRILLO
ESP AA CARLA
ESP AA COSMOS
ESP AA INDIANA
ESP AA KARINA
ESP AA LIST
ESP AA MADERA
ESP AA MALLORCA
ESP AA MATE
ESP AA MELANI
ESP AA MONTANA
ESP AA MYKONOS
ESP AA NEBRASKA
ESP AA NEVADA
ESP AA OREGON
ESP AA OREGON-NEBRASKA
ESP AA PINO
ESP AA RAYA
ESP AA RELIEVE
ESP AA SALTILLO
ESP AA TACO
ESP AA TERRA S
ESP AA TOLEDO
ESP AA TOSCANA
EZ 3645A
EZ COCTAIL
EZ FUME
EZ IRIS
EZ LISA
EZ METAL
EZ MEZCLA
EZ MIX
EZ SPACE
EZ ZEN
FDC EVOQUE
FDC HBQ
FDC HMC11
FDC HNT10
FDC PL
FDC SL 71
FIOR STEEL
FLOOR LISC
FSM RAL
GAMBARELLI GOLDEN
GDB BREDALAVA
GFORES ALHAMBRA
GIG CONCRETE
GMB CANDY
HABIT MOON
HABIT SUN
HDC B
HDC BLANCO
HDC MICRO
HDC NILO
HDC VULCANO
HLC LOFT
HP HKM-1508
ILMO GCF01
ILMO GCF04
ILMO GCF15
ILMO GVL04
ILMO PIETRE
IMPR ESKO
IMPR I MARMI
IMPR MARMO D
IMPR MINER
IMPR NO4
IMPR PIETRE
IMPR RHUS
IMPR SANDS
IMPR SQUARE
IMPR STONE
IMPR STONE D
IMPR STONE MIX
IMPR WE
IMPRONTA BASALTO
IMSO ARDESIA
IMSO CARGO
IMSO DESIGN
IMSO ECOTIMBER
IMSO GRAFITE
IMSO OLIMPO
IMSO TECHNO
IMSO TK
INTER ARTIC
INTER BLACK
INTER CAPRI
INTER CEMENTI
INTER DOMUS
INTER DOUBLE
INTER FLAGSTONE
INTER KENYA
INTER MALLA
INTER MINI
INTER OXIDE
INTER PERLA
INTER ROUGH
INTER SNOW
INTER STRATO
INTER STRIPES
INTER Z-BRICK
ITG LAPILLI
ITG STONE
KAI MARBELLA
KAI SP
KAI VOGUE
KAKE CARRARA
KAKE COLOUR
KAKE HARMONIA
KAKE HOLOGRAM
KAKE NATURA
KAKE RKL
KAKE RKL NATURA
KAKE RUSTICO
KAKE SETA
KAKE STONE
KAKE VINTAGE
KALE ONTARIO
KALE WHITE
KEOPE BACK
KEOPE DES
KEOPE INDEX
KEOPE LANGHE
KEOPE LINK
KEOPE PIAZZE ROM
KEOPE PIETRA DI
KEOPE QUARZI
KEOPE THERMAE
KM BLACK
KM COPPER
KM ESTA-024
KM GL
KM GLASS
KM KA
KM LMT-922
KM MIX
KM RIVERSIDE
KM ROX
KM ZAHNA
KTC 1025
KTC 1030
LAB GRANITY
LUNA ELEGANCE
LUNA SHAPE
MAGNA ANTIQUE
MAGNA CIRCLE
MAGNA GAUDI
MAGNA PERFECTION
MAGNA POWER
MAGNA STRIPE
MC CASALI
MC CIO
MC COLORE
MC EKOS
MC ES
MC EVOLUTION
MC FAZENDA
MC FORMELLE
MC LOFT
MC ORI
MC PHI
MC POL
MC REA
MC STORIE
MC TEMPLI
MC TERRA
MC VILLA
MC WHY
MDS A-CGL06
MDS A-MGL08
MDS A-MST08
MOL VALK
MOMA EASY
MON MADREPERLA
MON MAR
MOSA ACQUARIS
MOSA METALICA
MOSA NACARE
MOSA PANDORA
NOVO LISTELLO
NOVO MALLA
NOVO MULTIC
NOVO SINFIN
NOVO TACO
NX MOSA
OMNI HEXAVE
PAR NATUR
PART PIZARRA
PERON FROZEN
PERON FS
PERON STUDDED
PGS ABSOLUTE
PGS FAST
PGS HEART
PGS MEDITER
PGS QUARZI
PIEMME ALBA
PIEMME ANTICA
PIEMME ATEL
PIEMME CHARM
PIEMME CRYSTAL
PIEMME DEFILE
PIEMME DIAMO
PIEMME FASH
PIEMME INOX
PIEMME MARMI
PIEMME MODER
PIEMME NUAN
PIEMME PALM
PIEMME PAPIRUM
PIEMME SATIN
PIEMME STYLE
PIEMME TRENDY
PIEMME TRES
PLANA AMBOICE
PLANA ANDUIN
PLANA ARTEC
PLANA ASPEN
PLANA BALANEE
PLANA CLEVELAND
PLANA DAGOBAH
PLANA DINAMO
PLANA FLANDES
PLANA HORTON
PLANA IPANEMA
PLANA LIQUID
PLANA WEEZER
PROJECER GLOSSY
PROJECER MATT
RECER AZULEJO
RECER BRANCO
RECER CONFORT
RECER INFIN
RECER MATE
RECER MODUS
RECER TIME
REX MOSA
RHS GRAFFITI
SAIME LUSERNA
SCAN FUME
SCAN MOSA
SCANDI CEMENTINE
SCANDI COTTON
SCANDI TERRA
SEDIN FORM
SEDIN UNI
SEDIN VESTA
SEDIN WHITE
SENIO DARK ROSE
SERA ANTICA
SERA CLOUD
SERA FOSSIL
SERA HAVANNA
SERA MEL
SERA MOLD
SERA ROCK
SERA SLATE
SERA SPECTRA
SERA VOLCANO
SERE VINTAGE
SETTE BOUDOIR
SETTE CANVAS
SETTE COBRA
SETTE CONCRETA
SETTE CROCO
SETTE FONDI
SETTE GIUNKO
SETTE IT
SETTE LEO
SETTE LM
SETTE MAYA
SETTE OPIUM
SETTE PEBBLES
SETTE WOOD
SIC R 5003
SIC R 5004
SIC R 5801
SIN FIORDO
SOLE FUME
STR TERRA
STU CLASSICA
STU MOSA
TEMPRA LIVING
TEMPRA RED
TENA BRONZE
TMF AMST
TMF BARCEL
TMF LONDON
TMF PARIS
TODA PALAZ
UMI MOSA
UNI BOARD
UNI COLORS
UNI FOREST
UNI GLAMOUR
UNI ICON
UNI LUXORY
UNI MATERIAE
UNI NAT
UNI QUARZITE
VAL ARDESIA
VAL PIETRA
VOGUE BIANCO
VOGUE CR
VOGUE IN
VOGUE RF
VOGUE TR
VOGUE WK
YB ARES
YB ETERNAL
Tuotesarja / product series
 


 
 


Vapaa haku


Piilota boordit ja kuvalaatat


Tuotekuva / image type


Laattatyyppi / tile type


Soveltuvuus / suitability


 
Väri / color
 


Värivaihtelu / color variation


Kovuus / hardness
 


Kiilto / surface reflection
 


Rektifioitu / rectified
 


Moduulikoko / module size
 


 


 
 
Yksikkö / Unit
  


 


Valitse:
ACIF TAVOLETTA
ACIF TRACCIA
ACR QUEBEC
AKT TILETRIM
ANTICA ANTIB
ANTICA GRIGIO
ANTICA HR
ANTICA INDIA
ANTICA MET
ANTICA ROCK
ANTICA SCHEGGE
ANTICA VINTAGE
APE AGUAS
APE ALYA
APE ARK
APE ARTISAN
APE BALANCE
APE BOORDI
APE BREEZE
APE CALACATTA
APE CELINA
APE CHEVRON
APE CHEYENNE
APE CONCORDE
APE DAMAS
APE DANCE
APE DECOR
APE DIAMOND
APE DOMECQ
APE DORIAN
APE DRACH
APE DUBAI
APE ECO
APE ELISA
APE ETERNIA
APE EXPERIEN
APE FIESTA
APE FLAMENCO
APE FLORIAN
APE FUNNY
APE GEORGIA
APE GLASS
APE GRUNGE
APE GUGGENH
APE HELSINKI
APE ICE
APE INSPIRATION
APE JAWA
APE JAZZ
APE KALAHARY
APE LOUNGE
APE LOUVRE
APE LUCE
APE LUGANO
APE LUNA
APE MALLORCA
APE MARLO
APE MARM
APE MAT
APE MATERIA
APE MELBOURNE
APE MERKY
APE MICHIGANO
APE MONTBLANC
APE MOSAIC
APE MURO
APE NACAR
APE NATURE
APE NORTH
APE OBAMA
APE ONICE
APE ONIX
APE PIEMONTE
APE PIETRA
APE PLANET 1(PLANETAS)
APE PLANET 2 (ESTRELLAS)
APE PLATINO
APE PLITVICE
APE PORC
APE PURITY
APE QUEBEC
APE RAFAELA
APE REKA
APE ROTTERDAM
APE SAN JUAN
APE SANDY
APE SARINA
APE SARKO
APE SEVILLA
APE SOFT
APE SOGNO
APE SOTILE
APE SPUTNIK
APE STAR
APE STARBOORDI
APE STICK
APE TEMPO
APE THASSOS
APE THIS
APE TUSCANY
APE VELVET
APE VIENA
APE VITA
APE WALLABY
APOLLO PLASTER
APOLO AQUA
APOLO BLUR
APOLO FANCY
APOLO HOME
APOLO LUX
APOLO MOSAIC
APOLO ONDA
APOLO SAHARA
APOLO SPOONY
APOLO SPOT
APOLO WHITE
APR ABILENE
APR ACOUSTIC
APR ACTIVE
APR ADOBE
APR ANGEL
APR ANTICA
APR ARTEMISA
APR BABILONIA
APR BLADE
APR CARPET
APR CIVES
APR DARIEN
APR DRAW
APR FELSICO
APR G-STONE
APR IDOLE
APR IPAN
APR KEIMA
APR LATTICE
APR LAYER
APR LIBERTY
APR LOGIC
APR MELIBEA
APR MINE
APR MONTI
APR OKAIDO
APR SINCRO
APR STRIPES
APR TANDIL
APR TEX
APR TICAL
APR TULIA
APR VALIRA
APR WOOD
APR YACARE
APR YUTE
APR ZOE
ARE MATT
ARIS RST
ARMON URANO
ARS BELFORTE
ARS FIORDIM
ARS GEO
ARS PIETRE
ARS STARDUST
ASCOT DIVINA
AVI SERENA
AZ ANETO
AZ CREMA
AZ ETHNIC
AZ GARONA
AZ LAROSSA
AZ LOFT
AZ MEDI
AZ OXIDE
AZ SAGUNTO
AZ SCAVOS
AZ SILK
AZ TAMPICO
AZ TUCAN
BALL CHIPRE
BALL DLT
BALL GRESB
BALL KIOS
BALL LT
BALL STONBRIK
BALL V
BAY BAY
BCR PIETRA
BMS GROUND
BMS GROUND ON DOTS
BOXER ALUGHISA
BOXER CMN04
BOXER METAMAT
BW GL-09001
BW GL-11002
BW GL-2536
BW KA
BW KA-1080
BW KA-122
BW MA-09003
CASE GRUNDE
CDR ABS
CDR CHAKRA
CDR CHIC
CDR SASSI
CDR THESI
CDR TIFFANY
CDR VENEZIA
COLLI MOOD
CRM PROV
CRT ALVOR
CRT APPIA
CRT BRANCO
CRT GARDA
CRT KLIN
CRT LONDON
CRT LORD
CRT METRO
CRT PIETRA
CRT REV
CRT SLATE
CRT XISTUS
DADO AROMA
DADO CROMATICA
DADO D03
DADO IL NOV
DADO LIST
DADO LUCE
DADO MING
DADO NEWS
DADO NF
DADO NV
DADO ROCK
DADO ROSM
DADO SILK
DADO SL
DADO SPRING
DADO SUGAR
DEC COUNTRY
DEC DEVON
DEC FIORE
DEC GLASGOW
DEC GLITTER
DEC IBERO
DEC LIST
DEC STRUTTURA
DEL METALICA
DEL PILLOW
DEL PIZARRA
DEL SURFACE
DOM ABSOLUTE
DOM ANYA
DOM BRANCO
DOM BUXY
DOM BYZANTINE
DOM CONC
DOM CRISTAL
DOM EVOLUTION
DOM GARLAND
DOM ILUSTRE
DOM NEWSTREET
DOM PISANINO
DOM SAN MARCO
DOM TITAN
DOM TREES
DOMUS CIMENTO
DOMUS TERRA
DOT EMP
DOT HELSINKI
DOT JURA
DOT LA PIETRA
DOT LA SPEZIA
DOT LUGANO
DOT OSLO
DOT PIAGGIO
DOT QUADRO
DOT RITA
DOT SAANA
DOT SAINTES
DOT SATIN
DOT SILK
DOT TINA
DOT TRINITY
DOT WHITE
DREAM WHITE
DUNE LONDON
DURA NUVOLA
DYF CANYETA
DYF KYNÄB
EASYKER CUBIC
EASYKER GALLERY
EBRU HELSINKI
EBRU SATEN
EBRU STRIPE
EC 2
EC 30
EC 9X
EC BRICKDESIGN
EC D
EC ECO
EC K
EC KOTTOBRICK
EC LS16
EC LV
EC MAXIMA
EC MILESTONE
EC ML
EC MV
EC NB
EC ON
EC P1
EC P9
EC PK
EC PT
EC R
EC SB
EC SILVER
EC SR
EC STONEBOX
EC Z
EC ZC
EC ZT
EC ZX
ECO COOPER
ECOP LAJA
ECOP LARDILLO
ECOP MONTE PANEL
ECOP VIEJO
EFG CORTON
EFG CREMA
EFG DELFIN
EFG PIERRE
EFG PIETRA
EFG VUOLUKIVI
EGE ASTRA
EGE ATLANTIC
EGE BRILL
EGE CEMENT
EGE CRONOS
EGE DESIRE
EGE DIANA
EGE ESSENCE
EGE EVO
EGE GARDA
EGE GEORGIA
EGE HONG KONG
EGE IINA
EGE JARDIN
EGE JAZZ
EGE KATYA
EGE MATT
EGE MOSA
EGE NAT
EGE OPULENTO
EGE PASTEL
EGE PIETRA
EGE PLAYFUL
EGE RAIN
EGE RAINFOREST
EGE RIVIERA
EGE SAFARI
EGE SARD
EGE SCALA
EGE SPECKLE
EGE VENETZIA
EL MIJA ESTROMBOLI
EL MIJA EVORA
EL MIJA FOBOS
EL MIJA RV Z
EMAC N ESCOCIA
EMAC N-ESCUADRA
EMAC NOVOBISEL
EMAC NOVOCANTO
EMAC NOVOJUNTA
EMAC NOVOLISTEL
EMAC NOVOLISTEL 3
EMAC NOVOLISTEL 3 LISTA
EMAC NOVONIVEL
EMAC NOVONIVEL 3
EMAC NOVOPELDANO
EMAC NOVOSEPARA 5
EMAC NOVOSUELO
EMAUX AG
EMAUX AG26
EMAUX AL
EMAUX LC
ES BAMBOLA
ES BEA-1
ES BEA-2
ES CARIBA
ES COIMBRA
ES DUNE
ES ESPIGA
ES KYNÄB
ES L-3
ES LATTIABOORDI
ES LUCCA
ES LYON
ES MARTA
ES MEDITERRANEO
ES MENORCA
ES MODENA
ES PRAGA
ES T
ES TERRA
ES TREVI
ESP AA ANDREA
ESP AA ARGOS
ESP AA AZORES
ESP AA BLANCO E
ESP AA BRILLO
ESP AA CARLA
ESP AA COSMOS
ESP AA INDIANA
ESP AA KARINA
ESP AA LIST
ESP AA MADERA
ESP AA MALLORCA
ESP AA MATE
ESP AA MELANI
ESP AA MONTANA
ESP AA MYKONOS
ESP AA NEBRASKA
ESP AA NEVADA
ESP AA OREGON
ESP AA OREGON-NEBRASKA
ESP AA PINO
ESP AA RAYA
ESP AA RELIEVE
ESP AA SALTILLO
ESP AA TACO
ESP AA TERRA S
ESP AA TOLEDO
ESP AA TOSCANA
EZ 3645A
EZ COCTAIL
EZ FUME
EZ IRIS
EZ LISA
EZ METAL
EZ MEZCLA
EZ MIX
EZ SPACE
EZ ZEN
FDC EVOQUE
FDC HBQ
FDC HMC11
FDC HNT10
FDC PL
FDC SL 71
FIOR STEEL
FLOOR LISC
FSM RAL
GAMBARELLI GOLDEN
GDB BREDALAVA
GFORES ALHAMBRA
GIG CONCRETE
GMB CANDY
HABIT MOON
HABIT SUN
HDC B
HDC BLANCO
HDC MICRO
HDC NILO
HDC VULCANO
HLC LOFT
HP HKM-1508
ILMO GCF01
ILMO GCF04
ILMO GCF15
ILMO GVL04
ILMO PIETRE
IMPR ESKO
IMPR I MARMI
IMPR MARMO D
IMPR MINER
IMPR NO4
IMPR PIETRE
IMPR RHUS
IMPR SANDS
IMPR SQUARE
IMPR STONE
IMPR STONE D
IMPR STONE MIX
IMPR WE
IMPRONTA BASALTO
IMSO ARDESIA
IMSO CARGO
IMSO DESIGN
IMSO ECOTIMBER
IMSO GRAFITE
IMSO OLIMPO
IMSO TECHNO
IMSO TK
INTER ARTIC
INTER BLACK
INTER CAPRI
INTER CEMENTI
INTER DOMUS
INTER DOUBLE
INTER FLAGSTONE
INTER KENYA
INTER MALLA
INTER MINI
INTER OXIDE
INTER PERLA
INTER ROUGH
INTER SNOW
INTER STRATO
INTER STRIPES
INTER Z-BRICK
ITG LAPILLI
ITG STONE
KAI MARBELLA
KAI SP
KAI VOGUE
KAKE CARRARA
KAKE COLOUR
KAKE HARMONIA
KAKE HOLOGRAM
KAKE NATURA
KAKE RKL
KAKE RKL NATURA
KAKE RUSTICO
KAKE SETA
KAKE STONE
KAKE VINTAGE
KALE ONTARIO
KALE WHITE
KEOPE BACK
KEOPE DES
KEOPE INDEX
KEOPE LANGHE
KEOPE LINK
KEOPE PIAZZE ROM
KEOPE PIETRA DI
KEOPE QUARZI
KEOPE THERMAE
KM BLACK
KM COPPER
KM ESTA-024
KM GL
KM GLASS
KM KA
KM LMT-922
KM MIX
KM RIVERSIDE
KM ROX
KM ZAHNA
KTC 1025
KTC 1030
LAB GRANITY
LUNA ELEGANCE
LUNA SHAPE
MAGNA ANTIQUE
MAGNA CIRCLE
MAGNA GAUDI
MAGNA PERFECTION
MAGNA POWER
MAGNA STRIPE
MC CASALI
MC CIO
MC COLORE
MC EKOS
MC ES
MC EVOLUTION
MC FAZENDA
MC FORMELLE
MC LOFT
MC ORI
MC PHI
MC POL
MC REA
MC STORIE
MC TEMPLI
MC TERRA
MC VILLA
MC WHY
MDS A-CGL06
MDS A-MGL08
MDS A-MST08
MOL VALK
MOMA EASY
MON MADREPERLA
MON MAR
MOSA ACQUARIS
MOSA METALICA
MOSA NACARE
MOSA PANDORA
NOVO LISTELLO
NOVO MALLA
NOVO MULTIC
NOVO SINFIN
NOVO TACO
NX MOSA
OMNI HEXAVE
PAR NATUR
PART PIZARRA
PERON FROZEN
PERON FS
PERON STUDDED
PGS ABSOLUTE
PGS FAST
PGS HEART
PGS MEDITER
PGS QUARZI
PIEMME ALBA
PIEMME ANTICA
PIEMME ATEL
PIEMME CHARM
PIEMME CRYSTAL
PIEMME DEFILE
PIEMME DIAMO
PIEMME FASH
PIEMME INOX
PIEMME MARMI
PIEMME MODER
PIEMME NUAN
PIEMME PALM
PIEMME PAPIRUM
PIEMME SATIN
PIEMME STYLE
PIEMME TRENDY
PIEMME TRES
PLANA AMBOICE
PLANA ANDUIN
PLANA ARTEC
PLANA ASPEN
PLANA BALANEE
PLANA CLEVELAND
PLANA DAGOBAH
PLANA DINAMO
PLANA FLANDES
PLANA HORTON
PLANA IPANEMA
PLANA LIQUID
PLANA WEEZER
PROJECER GLOSSY
PROJECER MATT
RECER AZULEJO
RECER BRANCO
RECER CONFORT
RECER INFIN
RECER MATE
RECER MODUS
RECER TIME
REX MOSA
RHS GRAFFITI
SAIME LUSERNA
SCAN FUME
SCAN MOSA
SCANDI CEMENTINE
SCANDI COTTON
SCANDI TERRA
SEDIN FORM
SEDIN UNI
SEDIN VESTA
SEDIN WHITE
SENIO DARK ROSE
SERA ANTICA
SERA CLOUD
SERA FOSSIL
SERA HAVANNA
SERA MEL
SERA MOLD
SERA ROCK
SERA SLATE
SERA SPECTRA
SERA VOLCANO
SERE VINTAGE
SETTE BOUDOIR
SETTE CANVAS
SETTE COBRA
SETTE CONCRETA
SETTE CROCO
SETTE FONDI
SETTE GIUNKO
SETTE IT
SETTE LEO
SETTE LM
SETTE MAYA
SETTE OPIUM
SETTE PEBBLES
SETTE WOOD
SIC R 5003
SIC R 5004
SIC R 5801
SIN FIORDO
SOLE FUME
STR TERRA
STU CLASSICA
STU MOSA
TEMPRA LIVING
TEMPRA RED
TENA BRONZE
TMF AMST
TMF BARCEL
TMF LONDON
TMF PARIS
TODA PALAZ
UMI MOSA
UNI BOARD
UNI COLORS
UNI FOREST
UNI GLAMOUR
UNI ICON
UNI LUXORY
UNI MATERIAE
UNI NAT
UNI QUARZITE
VAL ARDESIA
VAL PIETRA
VOGUE BIANCO
VOGUE CR
VOGUE IN
VOGUE RF
VOGUE TR
VOGUE WK
YB ARES
YB ETERNAL
Tuotesarja / product series
 
 


 


Paksuus / Thickness
- mm

Koko / Size
- cm

Sivujen koot / Side sizes
- cm
- cm
 
Lisätty kuvapankkiin / added to site

 
Tuotekoodi / product code


Vapaa haku / search


Piilota boordit ja kuvalaatat / hide decors